Blog I live under water
Safety under water

O bezpieczeństwie pod wodą

Bezpieczne nurkowanie

Każdy rodzaj aktywności fizycznej wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Podobnie jest z  bezpiecznym nurkowaniem, zwykle zaliczanym do sportów ekstremalnych. Schodzeniu pod wodę musi towarzyszyć rozwaga i świadomość własnych umiejętności, choć nasze bezpieczeństwo wiąże się także ze sprzętem, którego używamy. Obok indywidualnych predyspozycji, niezwykle istotnych jest kilka nawyków, które należy z czasem samodzielnie wypracować. Bezpieczne nurkowanie – zobacz co mają do powiedzenia doświadczeni nurkowie.

Michał Kosut, manager PADI, uważa, że każdy nurek powinien potrafić:

  • bezpiecznie zaplanować nurkowanie,
  • sprawdzić własny sprzęt – samodzielnie lub z pomocą partnera,
  • w sytuacji rozdzielenia z grupą zachować spokój i samodzielnie wynurzyć się po poszukiwaniach pod wodą – trwających nie dłużej niż 1 minutę,
  • utrzymywać stałe miejsce w zespole lub parze – kontrola pływalności,
  • pilnować zużycia powietrza,
  • zastosować podstawowe procedury autoratownictwa.

Powyższe umiejętności są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo samemu sobie. Zdobywa się je już podczas podstawowego kursu na stopień Open Water Diver.
Nurkowanie w pojedynkę jest rzadkością, ponieważ etos divera nakazuje dbać o bezpieczeństwo swoich współtowarzyszy. Potrzebna jest podzielna uwaga, czujność i empatia. Nurek powinien zachować zimną krew i wypracować sobie prawidłowe reagowanie na możliwe niespodziewane sytuacje. Może w tym pomóc kurs Rescue, gdzie podczas kilkudniowego szkolenia uczy się początkujących nurków rozpoznawać, przewidywać i reagować na potencjalne zagrożenia.
Niezależnie od stopnia zaawansowania i lat doświadczenia, należy pamiętać, że nurkowanie nie jest sportem indywidualnym. Unikanie brawury i partnerska postawa z pewnością zwiększą bezpieczeństwo wszystkich miłośników podwodnych wypraw.

Łukasz Głowacki

I’ve been diving for almost 10 years. The underwater world won my heart quite quickly. From the very beginning I wanted to be a good diver and partner, so I kept practising until I got a Master Scuba Diver PADI degree. I dive in hot and cold waters around the world. The thing I like most about diving is the sense of weightlessness and possibility to dive in the depths. I’m not too demanding when it comes to the landscapes, although I do enjoy their diversity, so I like diving in different places and conditions.

Do you want to be up to date?